Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
1 root Jinno 105 31684968
2 Anubis Jinno 105 0
3 Alex92 Jinno 105 0
4 BuRu Jinno 105 0
5 KickAss Jinno 105 0
6 Sasuke Shinsoo 105 0
7 warstyle Jinno 105 0
8 FreX Shinsoo 105 0
9 Costi Jinno 105 0
10 Andrey2k Jinno 105 0
1  2  3  4